Teminat mektubu yerine kefalet sigortası

1 Şubat itibariyle yürürlüğe giren Kefalet Sigortası Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlandı. Bundan sonra sigorta şirketleri 8 farklı teminat vererek borca kefil olabilecek. Teminat mektupları yerine de geçecek olan uygulama, ihalelerde devlet tarafından da kabul görüyor

Kefalet Sigortası, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı borçluya kefil olarak, poliçede belirlenen lehtara teminat sağlayacak. Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde teminat sağladığı borcun ödenmemesi durumunda lehtara ödeme yapacak. Teminat mektubu yerine kefalet sigortası